Sejarah SMA N 45

13 Mar 2012

1. Apakah yang dimaksud candi?
?Candi adalah sebuah bangunan tempat ibadah dari peninggalan masa lampau yang berasal dari agama Hindu-Buddha

2. Kompleks candi Dieng terdiri atas sejumlah candi dengan nama wayang, seperti…
?Arjuna, Srikandi, Puntadewa, Sembodro, Semar (berfungsi sebagai candi perwara atau pendamping candi Arjuna, satu-satunya perwara yang masih utuh), Setyaki, Dwarawati, Gatotkaca, Bima.

3. Arti Struktur kompleks candi Dieng menyerupai kompeks candi…. pada masa dinasti….
?Saiwa tertua dari masa Klasik Tua, Sanjaya (pertengahan abad VII-pertengahan abad VIII)

4. Apakah yang kamu ketahui tentang candi Burobudur itu?
?Candi Borobudur adalah nama sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi adalah kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan wangsa Syailendra. Dalam etnis Tionghoa, candi ini disebut juga ???? (Hanyu Pinyin: p lu f t)

5. Apakah yang kamu ketahui tentang candi Prambanan itu?
?Candi Prambanan atau Candi Rara Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wishnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagrha nama asli kompleks candi ini adalah Siwagrha (bahasa sansekerta yang bermakna: ‘Rumah Siwa’), dan memang di garbagriha (ruang utama) candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi tiga meter yang menujukkan bahwa di candi ini dewa Siwa lebih diutamakan.

6. Sebutkan tingkat”an pada candi Borobudur?
?Bagian dasar Borobudur, disebut Kamadhatu, melambangkan manusia yang masih terikat nafsu. Empat tingkat di atasnya disebut Rupadhatu melambangkan manusia yang telah dapat membebaskan diri dari nafsu namun masih terikat rupa dan bentuk. Pada tingkat tersebut, patung Budha diletakkan terbuka. Sementara, tiga tingkat di atasnya dimana Budha diletakkan di dalam stupa yang berlubang-lubang disebut Arupadhatu, melambangkan manusia yang telah terbebas dari nafsu, rupa, dan bentuk. Bagian paling atas yang disebut Arupa melambangkan nirwana, tempat Budha bersemayam.

7. Bedakan perbandingan Langgam Candi” di Jawa Tengah & Jawa Timur ?
???
6e7e3a4ecec91e9aa45ca87c25f26f98_ea

8. Jelaskan sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta itu?
?Persegi 73, Lot - 76 ‘8 “7′ di depan Dauphine St, lebar yang sama di belakang, dengan kedalaman 33 ‘0″ 4′ dan depan di Orleans St

?1836 - (September 1) Gedung yang dibangun oleh Frederic Roy untuk Joseph Coulon Gardette.

?1839 - Jean Baptiste La Pretre membeli rumah dari Gardette.

?Tidak diketahui tanggal pastinya - Rumah disewakan kepada saudara dari Sultan Turki. Semua penghuni rumah dibunuh secara brutal.

?1878 - Bank Warga Louisiana menerima rumah sebagai akibat dari gugatan terhadap JB Le Pretre dan Mr J. Aldige dan suaminya.

?1882 - Ibu Marie Louise Rousset, istri pembelian rumah Valsin Lemichm dari Bank Warga.

?1883 - Gedung dibeli dan dijual dua kali. Transaksi dalam tahun 1886, 1887, dan 1903 1950, 1959,1962.

?1940 - Bertempat New Orleans Academy of Art

?1966 - rumah dibeli oleh Frank. J. D’Amico dan Anthony J. Veshich sebesar $ 120.000.

9. Sebutkan 10 Koleksi yang ada di lingkungan Keraton Yogyakarta?
?
keris lurus
326be442625e5eeefc5916e07d67f044_a

keris luk (secara sederhana merupakan tonjolan yang ada di sisi kanan dan kiri keris) 7, keris luk 11 dan keris luk 13
7f8b170d7df0bc0ba8bec6258a892fa9_b

Kareta Kyai Jongwiyat
b0a6beac7606afe26d2758641f571e40_c

Kareta Kyai Kareta Kyai Jolodoro
098aa35cf986997f7e59e9fb8ff60f96_d

Kareta Roto Biru
bf11be9cb3e5aaf1c3562a92084c4c37_e

Kyai Rejo Pawoko
625a601fcebcdd87a1269a539f955a03_f

Kareta Landower
940308eab9682671f44e367fec3dc89a_g

Kareta Kus No:10
2bc3b4974f231d62b0228de2f121292e_h

Kareta Kapulitin
aa68660c696fcc0f45e1761a840f8d0b_i

Kareta Kus Gading
333d2f762620064eff7ca59fb861411a_jjj

Kareta Roto Praloyo
4f9b52839bfbb15eceb1150e61c4e3f2_asdadasdasd

10. Sebutkan isi perjanjian Giyanti tahun 1755 dimana Mataram dibagi 2 pemerintahan?
?adalah kesepakatan antara VOC, pihak Mataram (diwakili oleh Sunan Pakubuwana III), dan pihak pemberontak dari kelompok Pangeran Mangkubumi yang menjadi solusi bagi salah satu kerusuhan yang terus terjadi di Mataram sepeninggal Sultan Agung.

Pasal 1
Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo Kalifattullah di atas separo dari Kerajaan Mataram, yang diberikan kepada beliau dengan hak turun temurun pada warisnya, dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro.
Pasal 2
Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada dibawah kekuasaan Kumpeni dengan rakyat Kasultanan.
Pasal 3
Sebelum Pepatih Dalem (Rijks-Bestuurder) dan para Bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada Kumpeni di tangan Gubernur.
Pasal 4
Sri Sultan tidak akan mengangkat/memberhentikan Pepatih Dalem dan Bupati, sebelum mendapatkan persetujuan dari Kumpeni.
Pasal 5
Sri Sultan akan mengampuni Bupati yang selama dalam peperangan memihak Kumpeni.
Pasal 6
Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran, yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Paku Buwono II kepada Kumpeni dalam Contract-nya pada tanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya Kumpeni akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 real tiap tahunnya.
Pasal 7
Sri Sultan akan memberi bantuan pada Sri Sunan Paku Buwono III sewaktu-waktu diperlukan.
Pasal 8
Sri Sultan berjanji akan menjual kepada Kumpeni bahan-bahan makanan dengan harga tertentu.
Pasal 9
Sultan berjanji akan mentaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara raja-raja Mataram terdahulu dengan Kumpeni, khususnya perjanjian-perjanjian 1705, 1733, 1743, 1746, 1749.

Penutup
Perjanjian ini dari pihak VOC ditanda tangani oleh N. Hartingh, W. van Ossenberch, J.J. Steenmulder, C. Donkel, dan W. Fockens. “
Perlu ditambahkan Pepatih Dalem (Rijks-Bestuurder/Chief of Administration Officer) dengan persetujuan residen/gubernur adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari hari yang sebenarnya (bukan di tangan Sultan).


TAGS


-

Author

Follow Me


Archive